E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HK. 2012.01.13


Bilindiği gibi, 16.12.2010 tarih, 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin 10 ncu maddesinin 5 nci fıkrası Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir” kuralını içermektedir.

1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren TMMOB Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Şartnamesinde de bu maddeye paralel olarak 6 ncı madde 1 nci fıkrada “Şantiye şef mimar, sadece bir il sınırları içinde görev yapabilir. İl sınırları, üyenin işyerinin ve kayıtlı olduğu Oda biriminin il sınırları olarak değerlendirilir. Şantiye şefi kayıtlı olduğu oda birimi dışında bir ilde görev yapıyorsa bunu çalıştığı yeri belgeleyerek  ilgili oda birimine sunar. Görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve mevzuatta belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.” Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile konuyla ilgili bir görüşme yapılmış ve Bakanlık, 5 adet şantiye şefliği sınırlamasının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kontrol edilmesi, daha önce üstlenilmiş olan şantiye şefliği sayısının bu hususta dikkate alınmaması ancak önceki şantiye şefliği sorumlulukları ile bu tarihten sonraki şantiye şefliği sorumluluklarının toplam 30.000m2 alan sınırlamasının dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Bakanlıktan alınan görüş doğrultusunda, şantiye şefliği üstlenecek üyelerimize yönelik 5 adet sınırlaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak, bu tarihten önce üstlenilmiş olan şantiye şefliği sayısı dikkate alınmayacaktır.

Ancak il sınırı ve 1 Ocak 2012 öncesi ve sonrasında üstlenilen şantiye şefliği hizmetinde toplam 30.000m2 sınırlaması dikkate alınacaktır. 


 

Diğer Duyurular
 
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI 2018.05.23
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 2018.04.26
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ BAKANLIK GÖRÜŞLERİ 2018.03.05
"MİMARİDE EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: BODRUM ÖRNEĞİNDE YÖRESEL MİMARİDEN ÖRNEKLER VE YENİ YORUMLAR 2017.10.03
27. ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRESİ 2015.05.06
ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI 2017.08.15
BELEDİYELERDE RUHSAT SÜRECE VE YAŞANAN SORUNLAR 2016.01.15
EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ.. 2014.12.24
ERBAA ÇAMLIK SOSYAL HABİTATI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI... 2014.12.03
KONFERANS 2017.12.04
KONFERANS..HARİKALAR DİYARINDAN DENEYİMLER.. 2014.12.19
Mimari Modelleme ve Görselleştirme Semineri 2017.10.11
PANEL; "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ, KAÇAK SARAY VE KENT MÜCADELESİ".. 2015.02.03
SAMSUN İNŞAAT FUARI 2015 2015.03.27
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19 MAYIS İZLEĞİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU 2017.02.28
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.