E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
Mimarlar Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne İlişkin Dava Açtı. 2012.07.17

Mimarlar Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne İlişkin, 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 Sayılı ile Yayımlanan Genelgesi’nin 6. Ve 7. maddelerinin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İstemi ile Dava Açtı.

İptali istenen düzenlemeler;

“6- 03.04.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelerce ruhsat sürecinin kısaltılabilmesi adına; proje müellifleri, fenni mesuller veya yapı denetim kuruluşunun denetçi mimar ve mühendisleri için daha önceki mevzuatta da zorunlu olmayan meslek odası incelemesi, vizesi vb. işlemler yapılmayacak, ayrıca bu doğrultuda sicil durum belgesi istenmeyecek ve projelerin meslek odasınca vizelenmesi talep edilmeyecek, mimar ve mühendislerden Yönetmelik eki taahhütname istenecektir. Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin ilgili kurumunca onaylanması haricinde, projeler ruhsat düzenlemeye yetkili idare onayı ve proje müellifinin imza ve parafı dışında, mevzuat uyarınca da zorunluluk arz etmediğinden meslek odaları dahil hiçbir kurum veya kuruluşça inceleme yapılmayacak ve vizelenmeyecektir.

7- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin birer örneği ve bir önceki ayda yapılan işlemlere ilişkin bilgiler, incelenmek ve üye kısıtlılığının olup olmadığı hakkında ilgili idareye bilgi verilmek üzere her ayın ilk haftası ilgili meslek odalarına liste halinde topluca bildirilecektir. Üyelerin mesleği uygulamada kısıtlılıklarının idareye bildirilmesinde sorumluluk meslek odalarına aittir.”

Genelgenin bu maddelerinde yapılan açıklamalar yetki, sebep, konu ve amaç  yönlerinden açıkça hukuka aykırı olup iptali talep edilmiştir.

Diğer Duyurular
 
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ BAKANLIK GÖRÜŞLERİ 2018.03.05
"MİMARİDE EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: BODRUM ÖRNEĞİNDE YÖRESEL MİMARİDEN ÖRNEKLER VE YENİ YORUMLAR 2017.10.03
27. ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRESİ 2015.05.06
ARSUZ /RHOSUS “DENİZ, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI 2017.08.15
BELEDİYELERDE RUHSAT SÜRECE VE YAŞANAN SORUNLAR 2016.01.15
EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ.. 2014.12.24
ERBAA ÇAMLIK SOSYAL HABİTATI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI... 2014.12.03
KONFERANS 2017.12.04
KONFERANS..HARİKALAR DİYARINDAN DENEYİMLER.. 2014.12.19
Mimari Modelleme ve Görselleştirme Semineri 2017.10.11
PANEL; "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ, KAÇAK SARAY VE KENT MÜCADELESİ".. 2015.02.03
SAMSUN İNŞAAT FUARI 2015 2015.03.27
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19 MAYIS İZLEĞİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU 2017.02.28
SEMİNER! "ÇATI KAPLAMA VE SU YALITIM SİSTEMLERİ" 2014.11.26
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Yarışma Projesi Sorular Ve Cevapları 2018.03.30
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.