E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03

SAMÇEP

BASIN AÇIKLAMASI

NÜKLEER MACERAYA HAYIR!

Japonya`da 2011 ylnda meydana gelen depremin yol açt tsunaminin Fukuima Daiçi Nükleer Santrali`nde soutma sistemini devre d brakmas nedeniyle yaanan nükleer felaketin üzerinden 7 yl, Çernobil felaketinin üzerinden ise 32 yl geçti. Felaketlerin neden olduu can ve mal kayb halen tam olarak bilinemezken ve radyoaktif kirlilie ilikin salkl bir açklama gerçekletirilmezken, kazann boyutlar bamsz aratrmaclarn çabalaryla ortaya çkarlabildi. Radyoaktif kirlilik nedeniyle her iki bölge de halen yeniden yerleime açlamamtr.

Dünyann en güvenli nükleer tesislerini kurma iddiasnda olan ve enerjisini ciddi oranda nükleerden karlayan Japonya‘nn, felaketin etkilerini uzun yllar hissetmesi kaçnlmazdr. Aradan geçen onca zamana ramen, uzaktan yönetilebilen robotlar ve hava araçlarnn yardmyla yaplabilen bilimsel aratrmalarda, "szan‘" erimi nükleer yaktn yayd radyasyon saatte 530 Sievertin üzerinde ölçülmütür. Yaplan aratrmalar, okyanustaki nükleer kirliliin Avustralya açklarna kadar etkili olduunu ortaya koymutur. Sadece 4 Sievertin bile, maruz kalan iki kiiden birini öldürdüü, 1 Sievertin ise kalc hastalklara neden olduu düünülürse, temizlik çalmalarn daha uzun süre yaplmas gerekeceini ortaya koymaktadr.

Elektrik üretim teknikleri arasnda insan yaamn ve doay en çok etkileme olasl bulunan nükleer santrallar, hem iletme hem de söküm maliyetleri bakmndan en pahal enerji üretimi yöntemleridir. Dier enerji kaynaklarnn snrl olmas nedeniyle nükleere yönelen ülkeler bile Fukuima sonras, nükleer programlarn durdurmu veya askya almtr. u an, Japonya‘da bile sadece 2 nükleer santral aktif olarak elektrik üretimi gerçekletirmektedir. Daha geçen hafta, Romanya’da meydana gelen nükleer kazann boyutlar net olarak açklanmamtr. Günümüze kadar, 700 dolaynda nükleer kaza oluurken bu kazalarn neredeyse tümünün kamu oyundan gizlendii bir gerçektir.

Ülkemizde ise Akkuyu‘da, Çernobil kazasnn yaand Rusya‘yla ve Sinop‘ta, Fukuima felaketine imza atan Japonya‘yla nükleer santral kurulacaktr. Yarn Akkuyu’da, Rusya devlet bakan Putin’in de katlaca bir törenle temel atlacak olmas, hükumetin tüm uyarlara kulan tkadnn açk göstergesidir.  Oysa, ülkemizin nükleer santrallere deil, enerjinin etkin kullanmna ve gereksiz yatrmlara enerji harcanmasna deil halkn ihtiyaçlarna enerji salanmas gerekmektedir. Elektrik Mühendisleri Odas verileri, ülkemizde bir enerji açnn deil, tersine fazlasnn olduu, ancak kayp ve kaçaklar ile enerjinin yanl kullanmnn asl sorun olduunu ortaya koymaktadr. Mutlaka enerji gerekiyorsa, da baml enerjiler yerine, güne ve rüzgar bata olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn artrlmas ve tüketimde enerji verimliinin yükseltilmesiyle Türkiye‘nin enerji ihtiyac karlanabilir. Dier yandan nükleer santrallerin, normal çalma koullarnda bile, düük de olsa radyoaktif kirlilie neden olduu bilinmektedir. En küçük kazalarn etkilerinin, nesiller boyunca sürdüü, atklarn güvenli bir ekilde depolanmas gibi henüz çözülemeyen temel sorunlar varken, nükleer santrallar seçenek olarak bile tartlmamaldr. Nükleerde, sfr risk yoktur ve bir nükleer kaza, nesiller boyu bölgeyi yaanamaz hale getirebilecektir. Kazalarn önemli bir bölümü, insan kaynakl hatalardan veya öngörülemeyen basit nedenlerden kaynaklanmaktadr.

Olas kaza riskleri küçümseyen yönetim anlay, brakn nükleer bir kazay, zmir Gaziemir‘de ortaya çkan radyoaktif atklar için bile çözüm bulamamtr. Kurun fabrikas sahasnda, 2007 ylnda tespit edilen radyoaktif kirlilik sorunu halen çözülememitir. Manisa Köprüba ve Aydn Kisir köylerindeki uranyum madenlerinin, denetimsiz olarak çaltrlp güvenlik önlemleri alnmadan terk edildii ortaya çkmtr. Bu madenler halkn saln halen tehdit etmeye devam etmektedir.

Akkuyu, Akdeniz içerisindeki dalma batma zonlarnn etkisindedir ve geçmite bu zonlarda oluan çok büyük depremler ve sonrasnda oluan tsunamiler, yaplmas planlanan Akkuyu Nükleer Santrali için, öngörülemeyecek riskler tamaktadr. Benzeri ekilde, Sinop da Karadeniz kuzeyindeki faylarda oluacak bir depremin yarataca tsunamilere açktr.

Bölgemizde karlatmz, nükleer santrallerle karlatrldnda, radyoaktivite yönünden çok daha az risk oluturacak tesislerin bile denetlenerek, gerekli önlemlerin alnmasnn salanamam olmas, endielerimizi arttrmaktadr. Kazalarn yaratt büyük tahribat, nükleer santrallerden vazgeçilmesi için ciddi bir uyar niteliindedir. Çernobil`de ve Fukuima’da yaanan felaketlerin olumsuz etkileri hala sürerken, ülkemizin nükleer bir maceraya sürüklenmesine "HAYIR" diyoruz. 03-04-2018

Nükleere Hayr, Yaasn Hayat!

 

SAMÇEP BLEENLER

Dier Haberler
 
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.