E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
 
 
MMAR SNAN’I SAYGI LE ANIYORUZ
 

9 Nisan 2018

 

Büyük Usta Mimar Sinan’ ölümünün 430. ylnda saygyla anyoruz. Mimar Sinan ehzadeba Külliyesi’nden Süleymaniye Külliyesi’ne stanbul’un siluetini taçlandrd eserleri ile, Balkanlar’dan Yakndou’ya tüm Osmanl corafyasna yaylan camileri, medreseleri, hamamlar, hanlar ile Osmanl kent kültürünü yüceltmi ve tüm imparatorlua yaymtr. Bugün bilim insanlar Sinan’n yaptlarn çeitli yönleriyle inceleyerek Osmanl mparatorluu’nun yaratt yüksek kültürü anlamaya çalmaktadr. Mimar Sinan’n iki görkemli yapt Süleymaniye ve Selimiye UNESCO tarafndan Dünya Miras Listesine alnm ve böylece bu mimarln “insann yaratc dehasnn bayaptlar” olarak “üstün evrensel deer” tad tüm Dünya tarafndan kabul görmütür.

Sinan’n mimarl kukusuz yoktan var olmamtr. O yaad corafyay ve mekan incelemi, irdelemi, Aya Sofya’y anlam ve onunla konumutur. Süleymaniye Bizans’tan Osmanl’ya yaamsal sürekliliin belki de en önemli göstergesidir; hem alabildiine özgün bir tasarm hem de kültürler aras bir iletiimin öznesidir. Bu balamda yalnz Sinan’n dehasn ortaya koyan esiz tasarmyla deil bin yllk bir geçmiin, birikimin deeriyle de anlam yüklenmitir.

Uluslararas Antlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 2017 ylndaki Genel Kurulunun konusunu “Kültür Miras ve Demokrasi” olarak belirlemi ve böylece kültür varlklarnn korunmasn ve yaatlmasn demokrasinin olmazsa olmaz bir parças olarak tanmlamtr. lk bakta çok da anlalr gelmeyen bu yaklam, aslnda çoktan insan temel hak ve özgürlüklerinin bir bileeni olarak kabul görmü olan kültürel miras daha da vurgulu bir ekilde çada yaamn temel koullarndan biri olarak yorumlamaktadr. ICOMOS kültür mirasnn, farkllk içeren topluluklarn bir arada yaamasnda, balarn güçlendirmesinde ve toplumlar aras çatmalarn azaltlmasnda önemli bir potansiyel oluturduunu belirtmektedir. Kültür miras insanln ortak kazanm olarak demokrasinin salanmasnda da baat güçlerden biridir.

Bu balamda Mimar Sinan’n yaratt camiler, medreseler, hamamlar, hanlar, köprüler, her biri ayr ayr geçmiten süzülerek gelen çok duyarl bir kültürün ürünü, farkl topluluklarn yaratt mimarlklarn bir bilekesidir. Mimar Sinan’n yaamnn geçtii Balkanlar’dan Yakndou’ya tüm bu geni corafyay günümüzde ülkemiz ve komular temsil etmektedir. Bu topraklarda barn ve demokrasinin sürekliliinin salanmasnda, kültürleraras diyalou 16. yüzylda çözmü olan Koca Sinan bizler için k tutmaldr.

Büyük Usta Mimar Sinan’, kültürümüze ve uygarlk tarihine yapm olduu katklar nedeniyle saygyla anarken, bata karar vericiler olmak üzere herkesi çada yaama, demokrasiye, Cumhuriyet’e ve onun mimarlk deerlerine sahip çkmaya davet ediyoruz.

TMMOB MMARLAR ODASI

 

 

 

 

 


Dier Haberler
 
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.