E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01

MMARLAR ODASI DÜNYA MMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

DAHA Y BR DÜNYA ÇN MMARLIK MÜCADELEMZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR!

01 Ekim 2018

Uluslararas Mimarlar Birlii (UIA) her yl, farkl bir tema kapsamnda Ekim aynn ilk pazartesi günü Dünya Mimarlk Gününü kutlamakta; çeitli etkinlikler ile mimarln toplumun gündemine getirilmesini ve farkndalk oluturulmasn amaçlamaktadr.

 

UIA 2018 Dünya Mimarlk Günü Temasn  “Mimarlk … daha iyi bir dünya için” olarak belirlemitir. Mimarlar Odas; yüzden fazla üye ülkede bir milyondan fazla mimar tarafndan kutlanacak olan 1 Ekim Dünya Mimarlk Günü ile balayan Ekim ay boyunca, tüm birimleri ile  “Mimarlk Haftas Etkinlikleri” gerçekletirecektir.

 

Bu kapsamda kuruluundan beri ilke olarak kabul ettii “Toplum Hizmetinde Mimarlk” çalmalarn sürdürmekte olan Mimarlar Odas olarak, daha iyi bir dünya için kimi sorunlara ve mimarln sorumluluklarna vurgu yapmak istiyoruz.

 

Tüm dünyada uygarlklar, yapl, doal ve kültürel çevrenin gelecei; iklim deiiklii, çevre sorunlar, sava ve çatma, sömürü, açlk, yoksulluk, eitsizlik ve ayrmclk gibi nedenlerle tehdit altndadr.

 

Dünya genelinde salksz kentleme, çevre sorunlar, afetler, savalar vb nedenlerle son 10 ylda 257,7 milyon kii göç etmek zorunda braklmtr. Her yl 5,6 milyon insan yaam çevrelerini terk etmektedir. Sadece Suriye’deki sava nedeniyle ülkemize 4 milyondan fazla snmac yerlemitir.

 

Doal afetlerden son on ylda tüm dünyada 1,7 milyar insan etkilenirken, 700.000 kii hayatn kaybetmitir. Salksz kentlemenin de kaynaklk ettii iklim deiikliine bal 3455 sel, 2689 frtna, 470 kuraklk ve 395 ar scak dalgas olay kaydedilmitir. Yaanan tüm olumsuzluklara ramen, çevreye olan etkileri nedeniyle afet boyutuna ulaan insan yapm felaketlerin yenilerine sebep olacak birçok yeni proje gerçekletirilmektedir. Çernobil (1986) faciasnda bugüne kadar 985,000 kiinin hayatn kaybettii öngörülmesine karn halen ülkemizde 3 adet olmak üzere toplam 154 yeni nükleer santralin yapm planlanmaktadr.

 

Ykmn ve plansz yatrmlarn antiyesi haline gelen ülkemizde; inaat, madencilik ve tarm gibi sektörlerde güvencesiz çalma koullar nedeniyle 2017 ylnda 2006 çalan ve 2018 ylnn ilk alt aynda 907 çalan hayatn kaybetmitir. Ulam alannda son 1 ylda yaanan 1.202.716 kazada 7.427 yurttamz hayatn kaybetmitir.

 

Gelir eitsizlii tüm dünyada son 30 yln en yüksek düzeyine ularken; yars çocuk olan 1,3 milyar birey yoksullukla mücadele etmektedir. Türkiye, salk, eitim ve yaam standartlar yoksunluk koullarna göre, OECD üyesi ülkeleri arasnda sosyal ve gelir eitsizlik oran en yüksek dördüncü ülkedir. Ülkemiz, %28,5 yoksulluk oran ve en yoksul ile en zengin arasnda 15,2 kat fark ile gelir adaletsizlii bakmndan da en kötü üç ülke arasnda yer almaktadr.

 

“Mimarlk… daha iyi bir dünya için” temas ile tüm dünyada kutlanan mimarlk gününde ülkemizde; “MAR BARII” ad ile üstü örtülmeye çallsa da, toplumumuzda adalet anlayn zedeleyen, kent hakk ve toplumsal adalet kavramlarn yerle bir eden, planlama kavramnn önemine inanmayan ve toplumun her alanda süregelen yasa dl bu kez kent mekannda merulatran bir anlay ile kentlerin gelecee salkl, güvenli, yasal ve nitelikli bir ekilde hazrlanmas engellenmektedir.

 

Bar ad altnda, kentlerimizin kylar, sit alanlar, orman alanlar, tarm arazileri, meralar büyük bir saldr ile kar karya braklm ve kentlerimiz üzerindeki bask ve tehditlerin artmasna geni bir zemin hazrlanmtr. Kaçak yaplar yasal hale getirilmekte ve devlet eli ile plansz ve uygun olmayan yaplanmalar tevik edilmektedir.

 

Ülkemiz ve bölge corafyasnda yer alan ülkeler; mimarlk ve sanatn kültürel ve tarihi zenginliklerinin birer parçasdrlar. Anadolu, antik uygarlklarn kesiimi olan noktada, binlerce yllk kültürel birikimi gelecee aktarm ve insanlk tarihine büyük katklar salamtr. Yaadmz bu topraklarda insanln ortak miras olan doal, kültürel, tarihsel varlklar ve uygarlk deerleri tahrip edilmekte, toplumsal bellein vazgeçilmez bileeni olan kentsel hafza ve yapl çevre yok edilmekte, dayanma yerine ayrma ve yabanclama öne çkarlmaktadr.

 

Salkl ve güvenli bir çevrede yaama hakkn engelleyen; yapl çevreyi, tarihi ve doal dokuyu tahrip eden ve kültürel deerleri yozlatran politikalar yakn dönem merkezi ve yerel yönetim uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Bu politikalarn önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlk ve planlama hizmetleri ise, ksa zamanda ve çok sayda yap üretilmesi basksyla önemsizletirilmekte, mesleki haklar kstlanmaktadr.

 

Bütün yerlemelerin fiziksel ortamn oluturan yap üretimi ve mekân tasarm etkinlii olan mimarlk; yalnzca “üretim süreci” ile snrl deil, ayn zamanda tad toplumsal sorumluluk nedeniyle evrensel deerleri balamnda insancl ve yaam hakkna saygldr.

 

Dünyamzda yaanan deiime ancak kültürel, doal, çevresel kaynaklarn korunmas, yapl çevrenin bilimsel ehircilik ilkelerine ve planlama süreçlerine bal, kamu yararn gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi yoluyla kar koymak mümkün olacaktr.

 

Mimarlar Odas olarak; eitlie dayal, temel insan hak ve özgürlüklerinin tannmasnda hiçbir ayrm, mahrumiyet ve kstlamann yaanmad salkl ve güvenli bir çevrede yaama hakknn korunmas konusundaki sorumluluumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi bir dünya için kullanmaya kararlyz.

 

Dünyamzn, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin, mesleimizin ve yaama hakkmzn tehdit altnda olduu bu zorlu dönemde, meslektalarmz dayanmamz güçlendirmeye çaryor; bu vesileyle bütün mimarlarn ve yurttalarmzn Dünya Mimarlk Günü’nü kutluyoruz.

 

TMMOB MMARLAR ODASI


Dier Haberler
 
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.