E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TÜRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GEÇRYORUZ !

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii ve bal tüm Odalar; meslek mensuplarnn ortak gereksinmelerini karlamak, mesleki etkinlikleri kolaylatrmak, meslein genel yararlara uygun olarak gelimesini salamak, meslek mensuplarnn birbirleriyle ve halkla olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim klmak üzere meslek disiplinini ve ahlakn korumak; meslek ve çkarlar ile ilgili ilerde, resmî makamlar ve öteki kurulular ile ibirlii yaparak gerekli yardmlarda ve önerilerde bulunmak üzere çalmalarn yürütmekle sorumludurlar.

6235 sayl TMMOB Kanunu ile kurulmu olan Mimarlar Odas faaliyetlerini bal olduu hukuk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekletirmektedir. 1954 tarihinde kurulan Mimarlar Odas, çalmalarn ülke ve kamu yarar dorultusunda yürütmekte; kentlerin kimlikli, planl ve salkl gelimesi için youn emek harcamaktadr. Bütün meslek mensuplarnn mesleki onur, hak ve çkarlarn koruyacak ilikiler kurmas ve mimarln toplumsal bir kültür ögesi olduunun toplum tarafndan anlalmas için çaba göstermektedir.

Antik uygarlklarn kesitii bir corafyada yer alan, çok deerli mimarlk ve sanat eserlerinin olduu, kültürel ve tarihî zenginliklerin beii ülkemizde; nitelikli eitim ve uygulamalar önemsizletirilerek mimarlk, planlama ve yapl çevre üretim sürecinden uzaklatrlm; toplumun nitelikli mimarlk hizmetlerine eriimi gerçekleememitir.

Yaam çevrelerinin nitelikli mimarlk hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; yap kültürümüzün yozlamasna, yaam deerlerimizin yitirilmesine, kentsel yaam kalitesinin düüp toplumsal eitsizliin yükselmesine, giderek kentlerin kimliksizlemesine ve afetlere daha fazla açk hale gelmesine yol açlmaktadr.

Bu çerçevede; Mimarlar Odas tarafndan balatlan ülkemize özgü bir mimarlk politikasnn oluturulmasna yönelik uzunca bir süredir yürütülen deerlendirme ve çalmalar, içinde bulunduumuz siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz koullarnda yeniden ele alnmtr.

Yapl çevrenin salkl ve kamu yararn gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doal deerlerin korunmas, kent ve planlama politikalarnn kamu yararna gelitirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikalarn her düzeyinde yer almas, güvenli ve salkl yaam çevrelerinin olumas için “Türkiye Mimarlk Politikas” hazrlanmtr.

Bal olarak; Mimarlar Odas’nn, mimarlarn, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesimlerin ve kurumlarn, ülke adna ortak sorumluluklar çerçevesinde; Türkiye Mimarlk Politikasnn hedeflerini gerçekletirmek için tüm ilgililer ile birlikte ayrntl bir “eylem plan” oluturularak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadr.

Kültür çalmalar, çevre ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlklar bata olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, ilgili uzman sivil toplum kurulular ve dier kamusal örgütlenmeler bu politikann uygulanmasndan sorumlu olmaldr.

Mimarlar Odas, Türkiye Mimarlk Politikas hedef ve ilkelerinin savunulmas ve uygulamaya geçirilmesinin güvencesi olmay üstlenmitir. Sunulan anlayla, oluturulan mimarlk politikasnn gelitirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kesimleri birlikte çalmaya davet etmektedir. Bu çerçevede hazrlanan “Türkiye Mimarlk Politikas” belgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadr.

Türkiye Mimarlk Politikas Belgesi

TMMOB MMARLAR ODASI


Dier Haberler
 
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.