E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİM YERİ        : TMMOB MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ EĞİTİM SALONU

EĞİTİM TARİHİ    : 14-17 Kasım 2019

EĞİTİM SAATİ      : 

KONTENJAN         : 24 Kişi

 Eğitime Katılım Koşulları:

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2017/agustos/Bilirki%C5%9Filik%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

 • Bakanlıkça katılımcılarda aranan 5 yıllık mesleki deneyim; TMMOB’a bağlı odalar için Oda kaydı, kamuda çalışanlar için ise en az 5 yıl süreyle bizzat mimar/mühendis olarak çalıştıklarını belirten kurum onaylı belge ile sağlanmalıdır.

Eğitim Kaydı İçin Gerekli Belgeler:

Eğitim koşullarını sağlayan katılımcı adayları yetkili şubelerden biri ile iletişime geçtikten sonra kaydını kesinleştirmek için aşağıdaki belgeleri tamamlamalı, eğitimine katılacağı şubeye iletmelidir.

 • 1 Adet vesikalık resim ile birlikte Kayıt Formu (Kurs öncesinde doldurulacaktır.)
  Kayıt Formu’nda “Alt Uzmanlık Alanı” hanesini doldururken “Bilirkişilik Alt Alanları Listesi”nden yararlanılmalı ve alt alan listesinde bulunan “ANA KOD” ve/ya “TAM KOD” numarası yazılarak form doldurulmalıdır.
  http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Üyelik belgesi (Mimarlar Odası dışındaki tüm TMMOB üyeleri başvurularında geçerlidir. TMMOB’a bağlı tüm Oda üyelerinin aidat borcu bulunmamalıdır.)
 • TMMOB Üyesi olanlar için 700 TL, diğer katılımcılar için 850 TL’lik katılım ücreti dekont

(Katılım Belgesi için 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine katılım zorunludur; 2 saatinden fazlasına katılamayanlara eğitimin ücret iadesi yapılamaz.) 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ 
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

 • Türk Yargı Teşkilatı
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler
 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.