E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
ZAMAN SEMPOZYUMU

ZAMAN SEMPOZYUMU

 

Zaman, belki de insanlık tarihinin en kadim tartışma konularından biri. Son derece geniş bir ele alış biçimiyle üzerine düşünülen ve hakkında konuşulan bir kavram. Sadece fiziğin ya da felsefenin değil, mimarlık, sosyoloji, politika, coğrafya, ekonomi, sanat gibi birçok alanın kendilerine has yaklaşımlarıyla anlamaya ve açıklamaya çalıştığı bir fenomen.

 

Augustinus; “Kimse bana onu sormadığında onun ne olduğunu bilebiliyorum ancak benden onun ne olduğu hakkında açıklama beklendiğinde ona dair söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum.” sözleriyle zamanın ayrıcalıklı konumunu ortaya koymaya çalışır. Adrian Bardon da tıpkı Augustinus gibi ‘Zaman Üzerine’nin hemen girişinde; “Zaman üzerine düşünmeye başlamak zordur çünkü belki de asıl zor olan zaman üzerine bir şeyler söylemektir.” diyerek zamanı ele almanın müphemliği üzerinde durur. Norbert Elias da benzer şekilde zamanın yaklaşılmazlığına, “Onun üzerine kafa yorarken ayağımızın altındaki zemini kaybederiz.” sözleriyle dikkat çeker. Elias’a göre bu zorluğu aşabilmenin bir yolu mümkündür. Zaman ancak doğa ve insan gibi iki ayrı uçtan bir bütün olarak bakılabildiğinde anlaşılabilecek bir şeydir.

 

Elias’ın ortaya koyduğu bu yöntem ışığında zamanı mutat bir yaklaşımla anlamak ya da anlamlandırmak yerine zamana bütünsel bir yaklaşımla bakarak; felsefe, mimarlık, sanat ve fizik alanlarının kavrayışından hareketle zaman üzerine düşünmeyi ve tartışmayı amaçlayan bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz.

 

Zaman Sempozyumu’nda; Aristoteles’in ‘Fizik’ kitabında zaman ile varoluş arasında kurduğu ilintiselliği temel referans noktası olarak kabul ediyor; felsefe, mimarlık, sanat ve fizik alanları üzerinden zaman hakkında düşünen ve yazan araştırmacıları yine Aristoteles’in tabiriyle “zaman içinde” bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda aşağıda paylaşılan konu başlıkları çerçevesinde sunulacak bildirilerin yanı sıra Besim F. Dellaloğlu | politika – sosyoloji | ve Durmuş Ali Demir | fizik |sempozyumun açılış ve kapanış oturumlarında “Zamanı Anlamak” başlıklı konferans vereceklerdir.

 

19 – 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Mimarlar Odası Samsun Şubesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan Zaman Sempozyumu’nun, zamana dair farklı bakış açılarının bir aradalığına olanak sağlayacağı bir etkinlik olmasını ümit ediyoruz.   

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Büşra Abdikoğlu (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

Murat Ağçiçek (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Hande Asar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Saim Can Beritan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yeliz Emecen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

İshak Memişoğlu (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

Hakan Sağlam (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Burak Şener (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

 

 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Aksu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. T. Nur Çağlar (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Füsun Çağlayan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilgün Çelebi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Pelin Dursun Çebi (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Durmuş Ali Demir (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici (Penn State Üniversitesi)

Prof. Dr. Nükhet Elpeze Ergeç (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtul Gülenç  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Senem Kurtar (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Güven Arif Sargın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşen Savaş  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep Uludağ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Yetiş (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Efe Baştürk (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Olgu Çalışkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Melis Oğuz Çevik (Beykent Üniversitesi)

Doç. Dr. Süheyla Yüce Emre (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Aziz Erkan (Sinop Üniversitesi)

Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Aytaç Özmutlu (Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu (Ankara Üniversitesi)

Doç. Nihat Sezer Sabahat (Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Sıdıka Aslıhan Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Dilek Tunalı (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahir Yerlikaya (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Okan Boydaş (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Erdem Ceylan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Ahu Simla Değerli (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Hüseyin Avni Öztopcu (Marmara Üniversitesi)

Dr. Tuğçe Tezer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Tolga Yıldız (İstanbul Üniversitesi)

 

 

KONU BAŞLIKLARI

 

Zaman-Değişim-Dönüşüm

Zaman- Oluş-Varoluş

Zamanın Fenomonolojisi

Zaman / Süre

Zaman ve Anlam

Fiziki Zaman / Beşeri Zaman

Zaman(lar) / Yer(ler) ve Zaman

Mekân(lar) ve Zaman

Zamansallık ve Zaman

Zaman, Uzam ve Uzay

Geçmiş-Şimdiki-Gelecek Zaman

Politik Zaman

Beden ve Zaman

Modernite / Postmodernite ve Zaman

Özel Zaman / Kamusal Zaman

Zamanın Dönüşümü

Zamanın Politik İnşası

Zamansal Çelişkiler

Özgürlük / Tutsaklık ve Zaman

Zamanın Ontolojisi

Söylem ve Zaman

Sanatta Zaman Algısı

Zaman ve Tasarım

Zamanın Sosyolojisi

Bir Sorun Olarak Zaman

Zaman ve Sekans

Zamanlama / Zamanlaştırma

Zamanın İçi / Zamanın Dışı

Zaman ve Duygu

Zaman ve Bilinç

Kaygı / Korku / Endişe ve Zaman

Ölüm ve Zaman

Gerçeklik-Hakikat ve Zaman

Sezgisel Zaman

İçsel Zaman / Dışsal Zaman

Ara Zaman

Mühürlenmiş Zaman

Zamanın Temsili

Madde, Enerji ve Zaman

Zamanın Gerçekdışılığı

Zamanın Ruhu

Zaman ve Meşruiyet

Zamanın Poetikası

Daralan Zaman / Genişleyen Zaman

An(ı) / Bellek ve Zaman

Zaman / Zamansızlık

Modern(ite) / Postmodern(ite) ve Zaman

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet Gönderim Son Tarihi:  31 Mart 2023 / Cuma

Hakem Değerlendirme Raporları İçin Son Tarih:  21 Nisan 2023 / Cuma

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi:  24 Nisan 2023 / Pazartesi

Sempozyum Programının İlan Tarihi:  5 Mayıs 2023 / Cuma

Bildiri Tam Metin Gönderim Tarihi:  30 Haziran 2023 / Cuma

(Not: Kabul edilen bildirilerin tam metninin; sempozyumdaki tartışmalar, görüş ve önerilerle zenginleştirildikten sonra gönderilmesi beklenmektedir. Gönderilen tam metin bildiriler arasından Düzenleme Kurulu üyelerimizden Murat Ağçiçek, Hande Asar, Saim Can Beritan, Yeliz Emecen ve Hakan Sağlam’ın ortak editörlüğünde seçilecek makaleler, derleme formatında bir kitap olarak basılacaktır)

SEMPOZYUMUN YERİ

Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Adres: İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109 İlkadım / SAMSUN

Tel: 0362 231 15 70 - 231 27 80

 

SEMPOZYUM İLETİŞİM ADRESİ (E-POSTA): zamansempozyumu @gmail.com

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Burcu Ergün (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

  

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti metni, Türkçe olarak en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır. Ayrıca, 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 12 ve 1,5 paragraf aralığı ile, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 10 ve 1 paragraf aralığı ile, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.  Bildiri özet metinleri, 31 Mart 2023 / Cuma akşamına kadar zamansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

 

(Bildiri Şablonu)

ÖZET BAŞLIĞI

(TIMES NEW ROMAN 12 PUNTO, KOYU, BÜYÜK HARFLERLE, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı SOYADI[1]

ÖZET

Bildiri özeti metni (en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır).

Anahtar Kelimeler: 5 anahtar kelime

 

[1]Yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum, adres, e-posta (Times New Roman 10, İki yana yaslı)

 

SEMPOZYUM AFİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.