E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
Kayıt Koşulları

Başvuru için yapılması gerekenler:

 

1) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

– Diplomanın aslı (Diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin ASLI) *

– Diplomanın (veya geçici mezuniyet belgesinin) okuldan ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı ASLI GİBİDİR örneği)*

– Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

– 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir.)

– Kayıt ücreti: 2024 yılı için 400 TL

– Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

* E-devletten alınan mezun belgeleri kayıt işlemlerinde geçerli değildir.

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlere ait aidatlar düşülmektedir. Bu hesaplamada mezunların E-Devlet SGK kayıtlarındaki verileri esas alındığından, başvuru esnasında E-Devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

– Odaya kayıt başvuru dilekçesi

– 5 adet vesikalık fotoğraf

– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi

– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)

– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’ten alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli üniversitelerden ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

– Odaya kayıt başvuru dilekçesi

– 4 adet vesikalık fotoğraf

– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi

– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)

– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği

– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**

– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslararası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliğinden (TMMOB) bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

2023 YILI AİDAT VE BELGE HARÇLARI

Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2022 tarihli ve 48/13 sayılı kararı ile

1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi 200,- TL
Yıllık üyelik ödentisi 960,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 18.000,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 18.000,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret 2.500,- TL
SM / SMB mühürü ücreti 300,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti 100,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti 150,- TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 300,- TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 300,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.