E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
Ödenti ve Belge Alma Harçları

2018 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 tarihli ve 45/29 sayılı kararı ile

1 Ocak 2018–31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

 

 

  • İlk kayıt ödentisi                                                                 60,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                      300,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                  2.000,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                       2.000,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                   600,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti                                                  100,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                               30,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                  30,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                              50,- TL;
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                      50,- TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

 

 

2017 Yılı Ödenti ve Belge Harçları

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 günü İstanbul’da yapılan 45/15 no.lu toplantısında 2017 yılı ödenti ve harç bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

İlk kayıt ödentisi

  50,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL)

264,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

1800,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

1800,-TL

Büro Tescil Belgesi ücreti

  500,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

   25,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti

   30,-TL

SM/SMB Mühürü ücreti

 100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.