E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
BELEDYELERCE MMAR VE MÜHENDSLERE YAPILAN MÜELLF KAYDI VE KAYIT ÜCRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR!
 

22 Mays 2018

 

Meslek mensuplarnn kaytlarn tutma ve sicillerini denetleme görevi Anayasa ve 6235 sayl Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii Kanunu’nun 33. maddesinin “Türkiye'de mühendislik ve mimarlk meslekleri mensuplar mesleklerinin icrasn iktiza ettiren ilerle megul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasna uygun bir odaya kaydolmak ve âzalk vasfn muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” hükmü ile TMMOB’a bal meslek odalarna tannm bir yetki olup, baka bir kurum veya kuruluun kayt tescil ve benzeri ilemler yapmas anlan yasal düzenlemeye aykrdr.

Oysa son zamanlarda üyelerimizden, baz belediyelerin proje müelliflerine yönelik kayt ilemi yapt ve bu ilemden yllk kayt ücreti aldna dair bilgeler gelmektedir.

Konuyla ilgili benzer bir uygulamaya yönelik açtmz son davada; “Planl Alanlar Tip mar Yönetmeliinde, proje müelliflii ve yapm ilerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarlarn ve mühendislerin, 27.01.1954 tarih ve 6235 sayl Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii Kanunu uyarnca, ilgili meslek odasna kaytl olmalar, büro tescillerini yaptrmalar gerektii, fenni mesullerin sicillerinin, ilgili meslek odalarnca tutulaca açk bir ekilde belirtilmitir. Yine Yönetmelikte, “fen adamlarnn sicilleri”nin ise belediye ve mücavir alan snrlar içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulaca belirtilmitir. Öte yandan, 6235 sayl Kanun uyarnca, Türkiye’de mühendislik ve mimarlk meslekleri mensuplarnn ilgili odaya kayt yaptrma zorunluluu bulunmakla birlikte, Belediye Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacana ilikin açk bir hüküm bulunmamaktadr. Bu durumda 6235 sayl Kanun uyarnca, Türkiye’de mühendislik ve mimarlk meslekleri mensuplarnn ilgili odaya kayt yapma zorunluluu bulunduundan, ilem tarihinde yürürlükte bulunan Planl Alanlar Tip mar Yönetmelii’nde, proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin ilgili meslek odalarnca tutulacann, fen adamlarnn sicillerinin ise belediye ve mücavir alan snrlar içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulacann açk bir ekilde belirtilmesi, Belediye Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacana ilikin açk bir hüküm yer almamas nedeniyle, … Belediyesi snrlar içerisinde faaliyet gösterecek mimarlk ve mühendislik proje müellifleri ile fenni mesullerin … Belediyesine kayt olma ve buna ilikin ücretin belirlenmesine yaplan itirazn reddine ilikin olarak tesis edilen dava konusu ilemde hukuka uyarlk bulunmamaktadr.” gerekçesiyle dava konusu ilemin iptaline karar verilmitir.

Yasal dayana bulunmayan müellif kayd/yenileme ilemi ile kayt ücreti alnmasnn hukuka uygun olmad yarg kararlar ile de sabittir. Üyelerimizin maduriyetine yol açan söz konusu hukuka aykr ilemlerin ivedilikle durdurulmas gerekmektedir.

Deerli üyelerimize ve kamuoyuna sayg ile duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odas


Dier Haberler
 
SAMSUN KK'DAN BASIN AIKLAMASI 2020.06.24
UBE HZMET BNAMIZIN BTNDEK METRUK BNADA IKAN YANGIN HAKKINDA BASIN AIKLAMAMIZ 2020.06.17
ARAMBA BYOKTLE ENERJ SANTRAL N YRTMEY DURDURMA KARARI VERLD 2020.03.27
OTOPARK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK 2020.03.24
UBE ALIMA SAATLERMZ HAKKINDA 2020.03.20
MMARLIK VE KENT FLMLER 2020.02.17
16. DNEM UBE YNETM KURULU GREV DAILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER HAKKINDA TEBL 2020.03.10
FLM FESTVAL TAKVM 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BLDR ZETLER KTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BLDR TAM METN GNDERM TARH HK. 2020.01.31
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.