E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12

                                                                                      11-04-2021

TMMOB MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ

BASINA VE KAMUOYUNA

 

             Şubemizin Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) Komisyonu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kültür Parkta ( AKM bitişiğinde )  İlkadım İlçe Terminal Binası yapmak üzere yayınladığı ihale ilanından hareketle konuyu incelemiş ve oluşan görüşü  Şube Yönetim Kurulumuza rapor halinde sunmuştur. Bu raporu Yönetim kurulumuz olarak, yapılacak projenin kentin geleceği açısından doğuracağı zararlara dikkat çekmesi bakımından kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

            Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Fen işleri Müdürlüğü) İlkadım İlçe Terminal Binası Yapımı  için İlan vermiştir.(İNK 2021/164174) İlana göre son teklif verme tarihi 21.04.2021 dir.

             1414,85 m2 İlçe TERMİNAL Binası yapılması. ( 13 adet indirme peronu, 13 adet bindirme Peronu. 3 adet Hava Alanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık acık otopark, 12 araçlık taksi durağı.  Yapımı için ilana çıkılan İlkadım İlçe Terminal Binasının yapılacağı yer Atatürk Kültür Merkezinin  (AKM) yanında Kültür parkın olduğu alandır. Burası mevcut İmar Planında Park Kullanımında olup park olarak düzenlenmiş, amacına uygun olarak kullanılmaktadır.

        Söz konusu alan Samsun Limanının yapılmasından sonra limanın içinin derinleştirilmesi sırasında çıkan malzemelerin doldurulması ile elde edilen bir dolgu alandır.

Yine, 3621 Sayılı Kanun ve Yönetmenliği kapsamında belirlenen Kıyı Kenar Çizgisine göre Kıyıda, Kıyı Kenar Çizgisi ile Deniz arasındadır. Söz konusu alan Kıyı Kanunu ve Yönetmenliği hükümlerine tabidir. Kıyılarda yapılabilecek yapı ve tesisler bu yasa ve yönetmenliğinde açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda bu alanda böyle bir tesisin yapılması mümkün değildir.

       1999 yılından önce söz konusu alanda Bafra Garajı, çeşitli depolama alanları ve ticaret alanları bulunuyordu. Bu kullanımlar şehrin denizle olan ilişkisini kopardığı için olumsuzluk yaratmış, bu bağlamda şehirle denizin buluşmasını sağlamak, sahil bandının bir bütün olarak planlanması ve kullanımı amacı ile çalışmalar başlatılmıştır.

        1990 lı yılların sonunda Kıyı Kanununa uygun olarak yapılan İmar Planında bu alanda yer alan tüm kullanımlar ve binalar kaldırılarak Park Kullanımı getirilmek sureti ile yeni bir düzenleme öngörülerek alan halkın kullanımına açılmış, çirkin ve uygun olmayan kullanımlarda ortadan kaldırılarak şehrin hem ön görünümü rahatlatılırken, insanların denizle buluşması amaçlanmıştır.

2000 li yılların başlarında Samsun Büyükşehir Belediyesinin büyük çabaları sonucu söz konusu alan boşaltılmış, mevcut kullanımlar ve yapılar temizlenmiş İmar Planına uygun bir şekilde park olarak düzenlenmiştir.  Böylece Kentin önündeki mezbelelik ortadan kalkmış, dolgu alanı park olarak halkın kullanımına açılmış, şehrin denizle buluşması bu bölgede sağlanmıştır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ulaşım Master Planında  şehir içi ulaşımın merkezde Toplu  Taşım araçları ile yapılması öngörülmüştür. Ulaşım Master Planı; ilçelerden yolcu taşıyan minibüslerin, şehrin doğu ve batı girişlerinde yapılması planlanacak transfer merkezlerine kadar gelmelerini ve yolcularını burada toplu taşım araçlarına devretmelerini esas almış, böylece şehir merkezinde araç trafiğinin rahatlamasını amaçlamıştır.

Konuya ulaşım master planı ve raporu çerçevesinde bakıldığında, Kültür Parkın yerinde İlçe Terminal binası yapılması ile İlçelerden gelen Minibüsler şehir merkezine  girecek, bu durumda plan raporunda da belirtildiği üzere, zaten  kapasitesi üzerinde yüklü Atatürk Bulvarında,  pik saatlerde durma noktasına ulaşan araç trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. İlçe Terminal binası projesi bu yönüyle Ulaşım Master planı ve raporu ile de çelişmektedir.   

       Ne yazık ki, tüm bu çalışmaları yapan sanki Samsun Büyükşehir Belediyesi değilmiş gibi, 12 – 15 yıl sonra tekrar söz konusu alana İlkadım ilçe otobüs Terminal Binası yapmak üzere Büyükşehir Belediyesince ihale açılmıştır.

Böylece, son zamanlarda Büyükşehir Belediyesince usul haline getirilen, YIKIM PROJELERİNE bir yenisi daha eklenmiş, park alanının tarumar edilerek, yaya dinlenme, gezi ve ulaşım aksları ortadan kaldırılarak, şehrin tam da önünde bir prestij yapısı ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’nin yanında İLÇE TERMİNAL bina  inşaatı planlanabilmiştir.

Bu projenin hayata geçirilmesi halinde,

 

Halkın dinlenme, gezinti alanı park ortadan kaldırılmış olacak,

Liman  ve şehir ön görünüm bölgesinde planlama bütünlüğü     bozulacak, şehrin ve halkın denizle ilişkisi koparılacak,

Bölgede büyük bir trafik yoğunluğu ve karmaşası yaşanacak,

Yapılacak otobüs terminalinin, halkın ulaşım ve toplu taşımı konusuna her hangi bir katkısı olmayacaktır.

Kaldı ki, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan

İlkadım İLÇE TERMİNAL (otobüs ve minübüs)  tesisleri projesi,

 

Kıyı yasası ve Yönetmenliğine aykırı, mevcut İmar Planı, Ulaşım Master Planı ve raporu ile de uyumsuzdur.

Şehircilik ve planlama ilkelerine, çağdaş kent oluşturma yaklaşımlarına, kentin ulaşımda halihazırda yaşadığı yoğunluk ve onun yarattığı karmaşayı çözümleyecek yaklaşımlara aykırıdır.

En önemlisi, yukarıda kapsamlı açıklanan gerekçelerden de anlaşılacağı üzere hukuka aykırı olduğu gibi kamu yararını barındırmamaktadır.

 

Bu çerçevede, TERMİNAL projesinin yapımından vaz geçilmelidir.

Şehrin ulaşım ve otopark vb. sorunlarının çözümü, ancak yeni bir

Kent ULAŞIM MASTER PLANI yapılması ile mümkündür.

 

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi

                Burak ŞENER

                    Başkan

 

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.