E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16

Basına ve Kamuoyuna;

 

06.02.2023 TARİHİNDE ÜLKEMİZİN DOĞUSUNDA TOPLAM ONBİR İLİMİZİ ETKİLEYEN, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM FELAKETİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

Ülkemizin yaşadığı en büyük doğal felaket olarak tarihe geçen büyük deprem;

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam on bir ilimizde büyük kayıplara neden olmuştur.

Ülkemizde geçmişte yaşanan depremlerin tamamında olduğu gibi 6 Şubatta yaşanılan depremlerde de maalesef çok fazla kaybımız var.

Yaşanılan depremin büyüklüğü tartışılmaz,

Fakat, yine diğer depremlerde de olduğu gibi, deprem neden olmasına rağmen, insanlarımızı binalar ve ihmaller öldürdü.

Her seferinde tekrarlanan ve tekrarlanmaya devam eden ihmaller, topluma hep kader olarak sunuldu.

Tüm ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bölge halkımızın yaralarını sarmaya çalışsak da felaketin bıraktığı enkaz toplumsal öfkeyi de beraberinde getirmiştir.

Bölgedeki binaların büyük bir bölümünün enkaz haline gelmesinde birçok parametre etkin olmakla beraber,

 • -Yapıların önemli bir kısmının imar aflarıyla yasal hale getirilen binalar olması,
 • -Yerleşim bölgelerindeki zeminlerin taşıyıcı kapasitelerinin düşük olması,
 • -İmar planlamalarında yeşil alan olarak ayrılan zayıf ve sıvılaşma tehlikesi olan zeminlerin sonradan imara açılması,
 • -İnşaatlarda kullanılan Beton kalitesinin düşük olması ve kolon-kiriş boyutlarının ile demir donatılarının yetersiz olması,       
 • -Binaların yapıldığı dönemde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmediği dolayısıyla proje ve uygulamada gerekli denetimin yapılmaması,

Gibi birçok, yapım- denetim- projelendirme eksiklikleri tespit edilmiştir.

 

Geçmişte ve günümüzde yaşanılan tüm bu felaketlere karşı hazırlıklı olmak, olası felaketlerde mal ve can kayıplarımızı en aza indirgemek bakımından;

 ŞEHRİMİZDE,

 • Kentsel dönüşüm çalışmaları, riskli yapılardan oluşan bölgelerin yenilenmesine yönelik yapılmalıdır.
 • -Kentsel dönüşüm mevzuatı rant ve siyasi amaçlı kullanılıp, kentin önemli noktalarına müdahale aracı yapılmamalıdır.
 • -Bölgemizde Dere yatakları, taşkın sahaları,  sıvılaşma tehlikesi yüksek bölgeler ile heyelanlı arazilerin önemli bir bölümünün yapılaşmaya açıldığı bilinmektedir. (Çay mahallesi, Yeni mahalle, Kuzey yıldızı, Odun pazarı, Kuyu sokak, Zeytinlik mahalleri, Çatalarmut, Recep Tayyip Erdoğan bulvarı civarı vb. gibi)

Bu alanlarla ilgili üretilecek yeni plan kararı ve imar tadilatlarında bu husus dikkate alınmalıdır.

 • -Heyelanlı alanların ve zemin sıvılaşma tehlikesi olan bölgelerin haritasının yeniden gündeme getirilip araştırılmaların derinleştirilmesi sağlanmalıdır.

BU BAĞLAMDA;

Geçmiş dönemlerde düzenlenmiş jeolojik etütler;  son gelişmeler ve bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden yapılmalı,

Odunpazarı ve Çatalarmut TOKİ konut bölgesine ait imar planları buna göre yeniden değerlendirilmeli, bilimsel verilere göre alınması gereken tüm tedbirler net olarak belirlenip, bu aşamada söz konusu bölgelerde yeni yapı ruhsatı verilmemelidir.

ÖZELLİKLE;

İki kez meclis gündemine getirilen ve komisyonlarda bekletmeye alınan büyük bir bölümünün heyelan bölgesi olduğu bilinen KÜRTÜN VADİSİ, imar planı düzenlemesi ile yapılaşmaya açılmamalıdır.

SAMSUN NAZIM İMAR PLANI, çoğunluğu parsel ölçeğinde olmak üzere önerilen yüzlerce ayrıcalıklı plan değişiklikleri ve alınan kararlar nedeniyle bir SALDIRI altındadır. Plan tadilatları ile getirilen farklı fonksiyonlar ise imar planlarının dengesinin bozulmasına neden olmuştur.

Bu bağlamda en son 1980 yılında ele alınan Metropolitan bütüncül kent planı, yeniden tümü ile ele alınmalı, bundan sonraki süreçlerde Nazım Plan Tadilatı taleplerinde Mekansal Planlar Yönetmeliği uyarınca öncelikle Kamu yararı ve kent bütünü üzerindeki katkıları esas alınmalıdır.

 

SAMSUN DEPREM MASTER PLANI İVEDİLİKLE düzenlenmeli,  bu plan yeni Nazım İmar Planı hazırlanması sürecinde esas alınmalıdır.

 

Ülkemizde liyakatsizlik, disiplinsizlik ve otorite boşluğu ile yapılan siyasi müdahaleler,  kamuda ve inşaat sektöründe olumsuz bir iklim oluşmasına neden olmuştur.

Bu kapsamda;

Bina inşaatlarında uygulamaların projesine, fen ve sanat kurallarına uygun sürdürülebilmesi için;

 • -Proje ve uygulama sürecinde yer alan tüm bileşenler sürekli eğitime tabi tutulmalıdır.
 • -Yapı Müteahhitleri için mesleki-kurumsal yeterlilik ve belgelendirilme sistemi yeniden düzenlenmelidir.
  • -Yapı Denetim Yasası ve Uygulama Yönetmeliği, Mühendis ve Mimar odalarının da görüş ve önerileri dikkate alınarak yeniden hazırlanmalıdır.
  • -Proje, Yapı üretimi ve Denetim süreçlerinde, anayasal kuruluş olan TMMOB ve bağlı odaların, yeniden etkin bir konumda görev alması sağlanmalıdır.
  • -Mühendislik ve Mimarlık hizmeti bulunmayan kaçak yapılara karşı etkili denetim ve yaptırım uygulanmalıdır.

-Yerel yönetimler tarafından, kaçak yapılara para cezası verilmesi yerine, yıkım kararlarının uygulanması yoluna gidilmesi caydırıcı olacaktır.

-Kaçak yapılar,  merkezi hükümetler ve yerel yönetimler tarafından siyasi destek ve gelir kapısı olarak görülmektedir.

Bu nedenle, kaçak yapılar çeşitli aflarla, üstelik Mühendislik ve Mimarlık hizmetleri ile denetiminden de muaf tutularak yasal hale getirilmektedir.

Benzer uygulamaların sonuçlarını, bu depremde ortaya çıkan mal ve can kayıpları ile bir kez daha acı bir şekilde tecrübe etmiş bulunmaktayız.

 

 

 

 

 

ÖZETLE VE ISRARLA ;

 

Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmadan; depremin değil binaların, yanlış planlamaların geçmişte olduğu gibi bugün de binlerce insanımızı öldürdüğünü hatırlamalıyız.

Depremin yıkıcı gücü karşısında şehrimizde güvenli binaların ve sağlıklı bir çevrenin oluşabilmesi için, yukarıda ifade edilen görüş ve öneriler acilen dikkate alınmalıdır.   

Saygılarımızla,

 

TMMOB MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ

 

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.