E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve ehir Planclar Dayanma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çarsyla Türkiye’nin 55 farkl ilinde, 740 iyerinde gerçekletirilen i brakma eyleminin 39. Yldönümü. Mühendis, mimar ve ehir planclarnn hayatn her alannda, üretimin her aamasnda önemli bir yer tuttuunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadr.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarndan enerji santrallerine, fabrikalardan tarlalar, antiyelerden bürolara dek hayatn her alannda çok zor koullar altnda görev yapan mühendis, mimar ve ehir planclarnn meslek onurlarna, özlük haklarna ve aln terlerine sahip çktklarn ilan ettikleri tarihtir. 

19 Eylül tarihi, bu ülke için düünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve ehir planclarnn kendi öz güçlerinin farkna vard tarihtir.

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve ehir planclarnn yaadklar ülkenin gelecei hakknda söz sahibi olduklarn gösterdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlaml gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve ehir Planclar Dayanma Günü" olarak kutlanmakta ve her yl yeniden hatrlanmaktadr.

Deerli Arkadalar;

Bundan 39 yl önce yaplan i brakma eyleminin temel talebi çalma koullarnn iyiletirilmesi ve insanca yaanabilecek bir ücret olmutu. Aradan geçen 39 yla ramen, bu temel sorunun hiç deimeden devam ettii görülmektedir. Mühendis, mimar ve ehir planclar günümüzde de gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalma koullar altnda, yetersiz ücretlerle çalmaya devam etmektedir.

sizlik, hayat pahall, düük ücretler, güvencesizlik, özlük haklar ve örgütlenme sorunlar ülkemizde çalan mühendis, mimar ve ehir planclarnn öncelikli sorunlar olmaya devam etmektedir. çinde bulunduumuz derin ekonomik kriz, tüm halkmzn olduu gibi emeiyle geçinen mühendis, mimar ve ehir planclarnn da hayatlarn zorlatrmaktadr.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansyan, Türkiye’nin en büyük antiyesi 3. havalimanndaki çalma ve yaam koullar, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduu zor koullarn aynasdr. Daha fazla sömürü uruna insanlarn hayatlarn hiçe sayan bu insanlk d çalma koullar derhal düzeltilmelidir.

Bu zor çalma koullarna ramen, mühendis, mimar ve ehir planclarnn emei deersizletirilmeye devam etmektedir. Bilimi, teknii ve yaratc fikirleri sistematik olarak deersizletiren bu politikalar sadece teknik elemanlarn yaamlarn deil, ülkemizin geleceini de tehdit etmektedir. Bugün içinde bulunduumuz krizin nedeni, üretim yerine ranta; sanayileme yerine inaata; teknoloji yerine betona; planl kalknma yerine scak para akna dayal bir ekonomik yap kurulmasdr. Yanl ekonomi politikalar sonucu ortaya çkan bu krizin bedelini, emeiyle geçirenler deil, bu krizi ortaya çkaranlar ödemelidir.

Deerli Arkadalar;

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve ehir planclarnn bugün kar karya olduu sorunlar sadece ekonomik skntlar deildir. Kontrolsüz yetkilerle donatlm tek adam rejimi altnda özlük haklarmz da giderek budanmaktadr.

Birliimiz ile SGK arasndaki yaplan asgari ücret protokolünün SGK tarafndan tek tarafl olarak feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük haklarmza yönelik saldrlar, sistematik biçimde artmaktadr.

Mays aynda çkartlan mar Aff yasasnda yer alan bir madde ile “teknik öretmen, tekniker ve teknisyenlerin” Yardmc Kontrol Eleman  ad atnda yap denetim sistemine eklenerek, mühendislik mesleinin uygulama alanlarndan birisi daha farkl meslek gruplarna açlmtr. Yap Denetim sistemi teknikerlere açlrken, KHK’lar ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mühendis, mimar ve ehir planclarnn yap denetim irketlerinde görev yapmalar engellenerek bu arkadalarmzn yaadklar maduriyet daha da artrlmtr.

Meslek alanmza ilikin saldrlarn son örneklerinden birisi de, yap ruhsatlarndaki proje müelliflerinin imza gerekliliinin kaldrlmas olmutur. Meslektalarmz hak ve yetkilerini kaybetmesine neden olan bu uygulama uzun yllardr mücadele ettiimiz “sahte proje müelliflii”nin ve sorunlu- denetimsiz projelerin önünü açmtr.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarmz hedef almakla kalmyor, halkn iyi ve güvenli mühendislik, mimarlk, ehir plancl hizmeti almasn da engelliyor. Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz yaplar, daha fazla ykm, daha çarpk bir kentleme olarak yansmaktadr.

Deerli Arkadalar,

Mühendis, mimar ve ehir planclarnn mesleki hak ve çkarlarn korumak aslnda tüm toplumun geleceini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanmz, toplumun ortak yaamnn üretimini ve devamlln salamaktadr. Bizler bu anlaylar, mesleimize ve meslektalarmza sahip çkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceine de sahip çkyoruz.

Tek adam rejimi, birliimizin bu toplumcu rolünden ve tavrndan açk biçimde rahatsz olmaktadr ve bunu her frsatta dile getirmektedir. Temmuz ay içerisinde yaynlanan 5 Numaral Cumhurbakanl Kararnamesi ile birlikte, Devlet Denetleme Kuruluna anayasaya ve yasalara aykr yetkiler tannarak, Birliimiz ve dier emek-meslek örgütleri bask altna alnmaya çallmaktadr.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organ olmaktan çkartlarak adeta yarg organ biçiminde hareket etmesini salayan bu düzenleme, sadece meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere ait olan yarg yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamna da gelmektedir.

Deerli arkadalar,

Meslek alanmz, meslektalarmz ve meslek örgütlülüümüzü hedef alan bu saldrlar karsnda sessiz kalmayacaz. 19 Eylül 1979’un 39. ylnda bir kez da hatrlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, mimar ve ehir planclar vardr ve yaanan bu hakszlklara, bu saldrganla asla boyun emeyecektir.

Bu anlay ve kararllkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve ehir Planclar Dayanma Gününü bir kez daha kutluyoruz.

Yaasn TMMOB Örgütlülüü!

Yaasn Mücadelemiz!

19-09-2018


Dier Haberler
 
ARAMBA BYOKTLE ENERJ SANTRAL N YRTMEY DURDURMA KARARI VERLD 2020.03.27
OTOPARK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK 2020.03.24
UBE ALIMA SAATLERMZ HAKKINDA 2020.03.20
MMARLIK VE KENT FLMLER 2020.02.17
16. DNEM UBE YNETM KURULU GREV DAILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER HAKKINDA TEBL 2020.03.10
FLM FESTVAL TAKVM 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BLDR ZETLER KTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BLDR TAM METN GNDERM TARH HK. 2020.01.31
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.