E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28

ener Özler Çocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : “Kent Sakinleri”

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi

ener Özler Çocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII

“KENT SAKNLER”

TEMA HAKKINDA:

“Yaadm kentin sakinleriyle paylatm o kadar çok ey var ki, anlatmakla bitmez!

Mesela sokaklar; kentimizin sokaklarnda herkes özgürce ve neeyle dolar, oturur, oyunlar oynar… Sokaklarmz herkes için güvenlidir. Arabalardan korkmayz çünkü arabalar her yere giremez. Yabanclardan da korkmayz çünkü hayatmza sevgi ve dostluk hakimdir… Sokaklarmzda güne güzel kokularla balarz, hepimizi mutlu eden kokularla… Sesler de gün boyu eksik olmaz sokaklarmzdan; hepsi nee dolu türlü türlü sesler… Ve renkler, kentim ve sakinleri dünyann her rengine sahipler bence!”

Peki ya sizin yaadnz kentin sakinleri kimler? Kentinizi dier sakinlerle nasl paylayorsunuz? Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi, ener Özler Çocuk ve Mimarlk Resim Yarmas’nn on üçüncüsünde, “Kent Sakinleri” temas ile tüm çocuklar yaadklar ya da hayal ettikleri kentin sakinlerini çizmeye davet ediyor!

YARIMAYI DÜZENLEYEN KURULU:

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi

YARIMA KOULLARI:

A-Katlm:

-Yarmaya örenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul örencileri (1- 8 snf örencileri) katlabilir.

-Örenciler yarmamza, en çok iki adet resimle katlabilir.

-Katlan ürünler, daha önce herhangi bir yarmada ödül almam olmaldr.

-Resim çalmasnn tamam yarmacnn kendisi tarafndan yaplmaldr.

-Konu d yaplm olan çalmalar deerlendirmeye alnmayacaktr.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin teknii serbesttir. Kullanlacak resim kâdnn boyutu, ksa kenar 35 cm uzun kenar 50 cm eklinde olmaldr. Resimler, kenarlarnda 5 cm çerçeve kalacak ekilde kartonlara (paspartu) yaptrlmaldr.

C- Seçim/Ödül:

Her snftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 edeer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeitli kitaplar armaan edilecektir. Edeer ödüller dier bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katlmclar arasnda rekabet ortamnn olumsuz etki edecei kabul edilerek ödüller edeer olarak ifade edilmektedir.

80 edeer resim dnda, sergilemeye deer görülen ve says seçici kurulca belirlenen sayda resimler de seçilebilir. Yarma katlmcs tüm örencilere “ener Özler Çocuk ve Resim Yarmas” özel an belgesi, okullarna ise kültürel katk belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nn da onayn alarak ödül ve sergilemeye deer resim saysn yeniden deerlendirebilir.

TESLM:

Resimlerin son teslim tarihi 29 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi, Kemanke Caddesi No: 31 Karaköy Beyolu 34425 stanbul adresine elden teslim edilebilecei gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yaplabilir. Okullar adna toplu olarak teslim yaplabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline kar 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaral telefona, 0(212) 251 9414 numaral faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasna katlan örencinin ad, soyad, okulu, snf, telefon numaras ile resmin ad ve teknii mutlaka yazlacaktr.

DEERLENDRME-SERGLEME-TELF:

Sonuçlar, seçici kurulun deerlendirme toplantsnn ardndan açklanr. 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi’nde yaplacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 26 Nisan-10 Mays 2019 tarihleri arasnda açk kalacaktr.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmi bulunan tüm resimler bütün haklaryla Mimarlar Odas’na verilmi saylrlar. Mimarlar Odas bu resimleri ve/veya kopyalarn yaynlarnda ve açaca sergilerde kullanma hakkna sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asl üyelerdir. Ayrca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemitir. Asl seçici kurul üyesi en az be kii ile toplanr. Seçici kurulun be üyenin altna dümesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Yönetim Kurulu kararyla eksilen asl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanr.

ASIL SEÇC KURUL:

Derya Gençer Erdoan/ Snf-Resim Öretmeni

Evrim Akcan Torbaolu/ Mimar

Hülya Peken Yavuz/ Mimar

Nur Balkr/ Görsel letiim Tasarm Bölümü Öretim Üyesi

Simla Sunay/ Mimar

Zafer Atmanolu/ Resim Öretmeni

Zeynep Körolu/ Snf-Resim Öretmeni

GER ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye deer görülenlerin dnda kalan resimler, 13 Mays 2019 tarihinden 10 Haziran 2019 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye deer görülen resimler ise Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi web sayfasnda yaymlandktan sonra teslim alnabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlarn belirttikleri adrese, alc ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alnmayan resimlerden Odamz sorumlu olmayacaktr. Yarmaya katlan tüm örenciler ve velileri bu artname hükümlerini kabul etmi saylrlar.

Katlmclara baarlar dileriz.

BAVURU:

Hilal DURU NEBOLU / Yarma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi

Karaköy, Kemanke Cad. No: 31, Beyolu 34425 stanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.org


Dier Haberler
 
SAMSUN KK'DAN BASIN AIKLAMASI 2020.06.24
UBE HZMET BNAMIZIN BTNDEK METRUK BNADA IKAN YANGIN HAKKINDA BASIN AIKLAMAMIZ 2020.06.17
ARAMBA BYOKTLE ENERJ SANTRAL N YRTMEY DURDURMA KARARI VERLD 2020.03.27
OTOPARK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK 2020.03.24
UBE ALIMA SAATLERMZ HAKKINDA 2020.03.20
MMARLIK VE KENT FLMLER 2020.02.17
16. DNEM UBE YNETM KURULU GREV DAILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER HAKKINDA TEBL 2020.03.10
FLM FESTVAL TAKVM 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BLDR ZETLER KTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BLDR TAM METN GNDERM TARH HK. 2020.01.31
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.