E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI
 

1 Mart 2019

 

                                                                                               “ Temel sorun, henüz bir demokratik yerel yönetim 
                                                                                   ve demokrasi geleneğinin oluşturulamamış olmasıdır…” 
                                                                                                                    Prof. Dr. Cevat GERAY (1930-2018)

Ülkemizde; düşünce, ifade, haberleş­me, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı / güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; top­lumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin değiştiği, “merkezîleş­me ve otoriterleşme” politikaları çer­çevesinde yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin planlandığı, yerel yönetimlerin ruhuna aykırı geliştirilen seçilmişlerin görevden alınarak yerle­rine kayyumların atandığı ve ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşullarının ortaya çıktığı dönemde ger­çekleştirilecektir.

Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz; ülkemizin uygarlık yolunda ilerleme hedefinden ve Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü temel­lerinden uzaklaştırıldığı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı “otokratik rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullarda ortaya çıkmıştır.

Halkın iradesi olan TBMM’nin yetkisiz­leştirildiği, yerel yönetimlerin merkezî hükümet tarafından devre dışı bırakıl­dığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniver­sitelerin bilimsel özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına baskıların arttığı bu ortamda; yaklaşan seçimlerle birlikte her alanda yaşanan kriz yaşam koşul­larını giderek ağırlaştırmaktadır. Kamu hizmetlerinin halka en yakın yönetim kademeleri tarafından yerine getirilmesi ilkesi yok sayılarak, belediyelerin planla­ma yetkileri hukuken ve fiilen ellerinden alınarak Bakanlıklara aktarılmaktadır.

İnsanlığın ortak birikimi olan doğal, kül­türel ve tarihî varlıklar ile uygarlık de­ğerleri tahrip edilmekte, kültür varlıkla­rımızın yanında, toplumsal belleğimizin vazgeçilmez bileşeni olan “kentsel bel­lek” yok edilmekte, “dayanışma yerine ayrışma ve yabancılaşma” öne çıkarıl­maktadır. Bu bağlamda yerel yönetim alanında yaşanan değişim ve gelişme­lerin toplumsal yaşama, yapılı ve doğal çevreye, mimarlık mesleğine etkilerinin; sorun alanlarının ve kriz koşullarının de­ğerlendirildiği; yerel yönetimlerin kent, mimarlık, çevre, kültür ve demokrasi politikalarına ilişkin önerilerin geliştiril­mesine katkı koymayı amaçlayarak ha­zırlanan “2019 Yerel Yönetimler Rapo­ru” kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2019 Yerel Yönetimler Rapo­ru için Tıklayınız

 

TMMOB MİMARLAR ODASI


Diğer Haberler
 
BENİM MASALIM KREŞİNDEN ODAMIZA ZİYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 2019.10.07
“19 MAYIS’IN 100 YILLIK İZLERİ” Mimarlık ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
“19 MAYIS’IN 100 YILLIK İZLERİ” MİMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2019.05.23
Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XIII : “Kent Sakinleri” 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BÖLGEMİZDE YAŞANAN SEL FELAKETİNE DAİR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUŞMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUŞMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MİMAR SİNAN'I ANMA VE PLAKET TÖRENİ 2019.04.10
5. ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK ANISINA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 2019.07.05
BASIN AÇIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2019.09.11
KARADENİZ’DE UYGULANAN BİLİM VE AKILDIŞI POLİTİKALARIN SEBEP OLDUĞU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR! 2019.06.21
MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 2019.07.17
RESİM SERGİSİNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. İNŞAAT FUARI 2019.03.28
TÜRKİYE MİMARLIK POLİTİKASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MİMARLIK ÜZERİNE SÖYLEŞİ 2019.02.22
TMMOB BASIN AÇIKLAMASI - YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN HUKUK DIŞI KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRESİ 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AÇIKLAMASI; MÜELLİF İMZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDİYELERCE MİMAR VE MÜHENDİSLERE YAPILAN MÜELLİF KAYDI VE KAYIT ÜCRETİ ALINMASI İŞLEMLERİ HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2018.10.01
MİMAR SİNAN’I SAYGI İLE ANIYORUZ 2018.04.09
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI 2018.05.23
MİMARLIK DERGİSİNİN 402. SAYISI ÇIKTI 2018.07.17
SAHİL YOLU BASIN AÇIKLAMASI 2018.05.25
SAMÇEP BASIN AÇIKLAMASI - NÜKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Seçilen Sn Zihni ŞAHİN'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ 2018.03.30
TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI İLE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2019 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması 2018.07.11
4. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2018 2018.03.21
Şubemizin 15 Olağan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI 2018.02.21
2018 YILI ÖDENTİ VE HARÇ BEDELLERİ 2017.12.11
BÜRO TESCİL BELGESİ YENİLEMELERİ HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2017.10.13
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2017.10.26
BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELER İÇİN BİLGİLENDİRME 2017.08.16
BASIN AÇIKLAMASI-YENİ AFETLERİN HABERCİSİ SERMAYE VE FİNANS ODAKLI YAPILAŞMA POLİTİKALARI TERK EDİLMELİDİR 2017.08.17
Erken Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Ek planı 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MİMARLAR ODASI DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Görselleştirme Semineri 2017.10.11
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.