E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETMLER RAPORU YAYIMLANDI
 

1 Mart 2019

 

                                                                                               “ Temel sorun, henüz bir demokratik yerel yönetim 
                                                                                   ve demokrasi geleneinin oluturulamam olmasdr…” 
                                                                                                                    Prof. Dr. Cevat GERAY (1930-2018)

Ülkemizde; düünce, ifade, haberle­me, toplanma, çalma, eitim ve salkl / güvenli bir çevrede yaam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanlmasna ve bunlardan yararlanlmasna her geçen gün yeni kstlamalar getirilmekte; top­lumsal yapda eitsizlik, ayrmclk ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin deitii, “merkezîle­me ve otoriterleme” politikalar çer­çevesinde yerel yönetim alannda da yapsal deiikliklerin planland, yerel yönetimlerin ruhuna aykr gelitirilen seçilmilerin görevden alnarak yerle­rine kayyumlarn atand ve ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koullarnn ortaya çkt dönemde ger­çekletirilecektir.

Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaanan kriz; ülkemizin uygarlk yolunda ilerleme hedefinden ve Cumhuriyetin bamsz, eitlikçi ve özgürlükçü temel­lerinden uzaklatrld; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kiide topland “otokratik rejim”in yaratt hukuk ve demokrasi normlar bakmndan kabul edilemez koullarda ortaya çkmtr.

Halkn iradesi olan TBMM’nin yetkisiz­letirildii, yerel yönetimlerin merkezî hükümet tarafndan devre d brakl­d, yarg bamszlnn yok edildii, ifade özgürlüünün kstland, üniver­sitelerin bilimsel özerkliinin ortadan kaldrld, toplumsal muhalefete ve meslek kurulularna basklarn artt bu ortamda; yaklaan seçimlerle birlikte her alanda yaanan kriz yaam koul­larn giderek arlatrmaktadr. Kamu hizmetlerinin halka en yakn yönetim kademeleri tarafndan yerine getirilmesi ilkesi yok saylarak, belediyelerin planla­ma yetkileri hukuken ve fiilen ellerinden alnarak Bakanlklara aktarlmaktadr.

nsanln ortak birikimi olan doal, kül­türel ve tarihî varlklar ile uygarlk de­erleri tahrip edilmekte, kültür varlkla­rmzn yannda, toplumsal belleimizin vazgeçilmez bileeni olan “kentsel bel­lek” yok edilmekte, “dayanma yerine ayrma ve yabanclama” öne çkarl­maktadr. Bu balamda yerel yönetim alannda yaanan deiim ve gelime­lerin toplumsal yaama, yapl ve doal çevreye, mimarlk mesleine etkilerinin; sorun alanlarnn ve kriz koullarnn de­erlendirildii; yerel yönetimlerin kent, mimarlk, çevre, kültür ve demokrasi politikalarna ilikin önerilerin gelitiril­mesine katk koymay amaçlayarak ha­zrlanan “2019 Yerel Yönetimler Rapo­ru” kamuoyu ile paylalmaktadr.

2019 Yerel Yönetimler Rapo­ru için Tklaynz

 

TMMOB MMARLAR ODASI


Dier Haberler
 
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.