E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17

MMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI:

PLANLI ALANLAR MAR YÖNETMEL DÜZENLEMELERNDE YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR

17 Temmuz 2019

 

mar Yönetmeliklerinin amac; salkl, planl, güvenli kentleme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek standartl yaplama ve yaam kalitesi yüksek kentsel yaam alanlar oluturmaktr. Bu anlamda, bata meslek kurulular olmak üzere, kentleme, planlama ve yaplama alannda ilgili bütün kesimlerin görü ve önerilerinin alnd bir hazrlk süreci olmas beklenir. Oysa u an yürürlükte bulunan Yönetmelik yaymland 2017 ylndan beri tam be defa deiiklie uramtr. 

 

Meslek Odalarnn görüleri ve yarg kararlar dikkate alnmamtr!

 

3194 sayl mar Kanunu ve 1 sayl Cumhurbakanl Tekilat Hakknda Cumhurbakanl Kararnamesinde  Çevre ve ehircilik Bakanlna verilen görev ve yetkilerle hazrlanarak 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan “Planl Alanlar mar Yönetmelii”nde yürürlüe girecei 01.10.2017 tarihinden önce 30.09.2017’de ilk deiiklik yaplmtr. Yaymlanan Yönetmelikte meslek odalarnn görülerinin dikkate alnmad ve yarg kararna uygun olmayan düzenlemelere yer verildii görüldüünden, Mimarlar Odas ve dier Odalar tarafndan davalar açlmtr. Gelinen aamada, yaplan yarglama sonucunda, Yönetmeliin bir ksm düzenlemeleri hukuka aykr bulunarak yürütmenin durdurulmas karar verilmitir.

 

Yaplama koullar, yeil alanlarn korunmas ve telif haklaryla ilgili hukuka aykrlklar tespit edilmitir!

 

Hukuka aykr bulunan ve yürütmenin durdurulmas karar verilen düzenlemeler arasnda özellikle ruhsat eki projelerdeki emsal ve inaat alan hesaplamalarn, kaz izni ve konut kullanmna ile ticaret alan olarak ayrlan mekansal alanlardaki kullanm kapsamlarn dorudan ilgilendiren düzenlemeler bulunmaktadr.

 

Karardaki dier önemli hususlardan biri de zaten snrl yüzölçümüne sahip park alanlar, piknik ve elence alanlar gibi kamusal alanlarn altnda yaplmas planlanan otoparklara ilikin verilen yürütmeyi durdurma karardr. Parklar, piknik ve elence alanlar kentin nefes almasn salayan, sosyal ve kültürel açdan büyük katklar salayan kent bileenleridir. Bu anlamda altnda otopark yaplacak bu alanlarn üzerinde, mevcut aaç dokusunun korunmasnn mümkün olmayaca; yeil alanlarn orantsz bir ekilde daralmas ve asil fonksiyonundan uzaklamas sonucunu douraca; park, meydan gibi kamusal alanlarn betonlatrlmasndan kaçnlmas gerektii yarg karar ile bir kez daha vurgulanmtr.

 

Ayrca yine söz konusu yarg kararyla telif haklarnn devrine ilikin sözleme yaplmamas halinde haklarn yok saylmasnn önünü açan yönetmelik düzenlemesi, hukuka aykr bulunarak, yürütmesi durdurulmutur.

 

 

 

 

 

Bakanlk yaklak be aydr kararlarn gereklerini yerine getirmemektedir!

 

Söz konusu hukuka aykrlklar mahkeme kararlar ile de tespit edilmi olmasna ramen, Çevre ve ehircilik Bakanl yaklak be aydr kararlarn gereklerini yerine getirmek bir yana, ilgili idarelere gönderdii yazlarda mahkeme kararlarna aykr uygulama ve kararlarn önünü açan görüler iletmektedir. Bakanln süreci salkl iletebilmek adna hiçbir önlem almamas meslektalarmz, yap sektöründe yer alan kurumlar ve vatandalar madur etmitir.

 

Yarg kararlarna uyulmaldr!

 

dareler yarg kararlarna uymak zorundadr. Belediyeler kendi düzenleme ve ilemleri ile eitsiz, haksz rekabete yol açacak uygulamalar yapmamal; Bakanlk da bunlar önleyecek önlemleri almaldr. Özellikle Planl Alanlar mar Yönetmeliine aykr düzenlemeler içermemesi gereken Büyükehir mar Yönetmeliklerinin benzer düzenlemelerinin de mahkeme kararlarndaki gerekçeler dikkat alnarak bir an önce iptali ve uygulamasnn durdurulmas gerekmektedir.

 

Salkl kentleme için meslek odalaryla ibirlii kurulmaldr!

 

Sürecin içindeki aktörlerden biri olmamza ramen, diyalog çabalarmza yant vermeyen Bakanla hatrlatmak isteriz: Hukuka aykr bulunan düzenlemelerin uygulamasnn durdurulmas ve verilen kararlarn sonucu boluk douruyor ve uygulama belirsizliklerine yol açyor ise yarg kararlarnn gerekçesi gözetilerek düzenleme yaplmas, yap ruhsat ilemlerini yürüten idarelere ilemleri yönlendirici ve açklayc bilgilendirmelerle hukuka aykr uygulamalarn önlenmesi hem uygulama karklnn önüne geçilmesi hem de “hukuka saygl idare” ilkesi bakmndan önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda Çevre ve ehircilik Bakanln göreve ve yasal zorunluluklara uymaya davet ediyor ve ilgili idarelerin yarg kararlar uyarnca gerekli ilem ve kararlar almas için sürecin takipçisi olacamz kamuoyuna saygyla duyuruyoruz.

 

TMMOB MMARLAR ODASI

 

 

Planl Alanlar Yönetmelii (durdurulan maddeler) için tklaynz.

 

 

 

 

 


Dier Haberler
 
ARAMBA BYOKTLE ENERJ SANTRAL N YRTMEY DURDURMA KARARI VERLD 2020.03.27
OTOPARK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK 2020.03.24
UBE ALIMA SAATLERMZ HAKKINDA 2020.03.20
MMARLIK VE KENT FLMLER 2020.02.17
16. DNEM UBE YNETM KURULU GREV DAILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER HAKKINDA TEBL 2020.03.10
FLM FESTVAL TAKVM 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BLDR ZETLER KTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BLDR TAM METN GNDERM TARH HK. 2020.01.31
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.